Reklamacije

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas pozovite nas telefonom na broj +387 59 260 410, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu belladonline@gmail.com i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavjestićemo Vas o daljem postupanju. 

Troškove vraćanja artikla snosi Kupac, sem u slučajevima kada Kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Scroll to Top