Uslovi korišćenja

Dobrodošli na sajt web-apoteka.ba. ZU „Apoteke Belladonna” Vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svog portala u skladu sa dole navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta web-apoteka.ba. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

PODACI O FIRMI
ZU „Apoteke Belladonna“
Adresa: Preobraženska br. 16
Tel: 059/260-410
E-mail: belladonline@gmail.com
Web:web-apoteka.ba
Matični broj: 62-05-0041-12 (RU-1-182-00)
PIB: 4401345570003
Šifra djelatnosti: 47.73 – apoteke; 47,74; 47,75; 49,41; 49,42

Poštovani Korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

USLOVI KORIŠTENJA

Opšte odredbe 

Prema Zakonu o apotekarskoj djelatnosti (Sl. glasnik BiH 119/08) lijekovi i medicinska sredstva ne smiju se prodavati putem interneta. Na osnovu odredbe  čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06) ZU „Apoteke Belladonna ” svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta web-apoteka.ba

O B A V J E Š T A V A

-da se prodaja robe putem internet sajta web-apoteka.ba obavlja u okviru registrovane djelatnosti;

-da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu web-apoteka.ba;

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice web-apoteka.ba smatra prodajom na daljinu;

– da roba koja se prodaje putem internet sajta  web-apoteka.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji. Informacije o proizvodima ponuđenim na web-apoteka.ba su preuzete sa deklaracija pojedinog proizvoda, upustva proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Zadržavamo pravo greške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda.

– da se saobraznost robe iz ugovora ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal. Vrijednosti proizvoda koje su navedene na webshopu uključuju trenutnu stopu PDV-a. Imamo pravo na mjenjanje cijena u bilo kojem trenutku;

– da je isporuka za sve porudžbine na teritoriji BiH 10,00 BAM, a za sve porudžbe preko 60,00 BAM besplatna je dostava;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe X Express, a način kako je to definisano ovdje;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu  web-apoteka.ba;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta  web-apoteka.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku od 15 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovdje;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 15 dana na način kako je to definisano ovdje, s tim da naručeni proizvod nije korišten ni oštećen, a troškove dostave snosi kupac;

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana na način kako je to definisano ovdje,  s tim da naručeni proizvod nije korišten ni oštećen, a troškove dostave snosi kupac;

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovdje.

Zu „Apoteke Belladonna” ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. 

Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvijek dobro pročitate uputstvo proizvođača i da se prilikom primjene ili upotrebe rukovodite istim.

Web stranica web-apoteka.ba nije zamjena za doktorski pregled niti doktorske konsultacije. Informacije na stranici web-apoteka.ba ne smiju služiti za postavljanje dijagnoze. Ukoliko posumnjate na određene simptome dogovorite doktorski pregled kod Vašeg doktora. Ako imate bilo kakve nedoumice oko izbora preparata za samoliječenje, opravdanosti ili način korištenja pojedinog preparata posavjetujte se s doktorom ili farmaceutom. Ukoliko ste trudni ili dojite ili koristite neke lijekove, prije izbora preparata za samoliječenje savjetujte se s doktorom ili farmaceutom.

 ZU „Apoteke Belladonna” administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Trebinju, Bosna i Hercegovina. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Bosne i Hercegovine, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. 

Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Bosne i Hercegovine. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona.

 ZU „Apoteke Belladonna” može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

MATERIJAL KOJI PROSLJEĐUJE KORISNIK (komentari i drugi sadržaji) 

Lični podaci koje proslijedite sajtu  web-apoteka.ba u svrhu dobijanja proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvrjedljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

 ZU „Apoteke Belladonna”na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. ZU „Apoteke Belladonna” nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših porudžbi.

VEZE SA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbjeđene isključivo da bi Vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju.  ZU „Apoteke Belladonna” web shop nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

KORISNIČKI BLOG

ZU „Apoteke Belladonna” može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji dio lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, ZU Apoteke Belladonna” se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog. ZU „Apoteke Belladonna” zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, neprikladnim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – prodavnica  ZU „Apoteke Belladonna”, smatraju se poslovnom tajnom i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

Garancija i uslovi servisa: 

-Ukoliko određeni artikal ima garanciju ili podliježe uslovima servisa, to će biti naglašeno u opisu tog artikla. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun za vrijeme trajanja garancijskog roka. Samo s predočenjem računa i garantnog lista kupac može ostvariti svoja prava.

 

Scroll to Top